Elektrorevize Ostrava

Elektrorevize Ostrava: elekroinstalace, elektrospotřebiče, objekty, elektrozařízení, stroje

Služby v oblasti elektrorevizí

Elektrorevize - rozvaděče

Elektrorevize - rozvaděče

Provádíme revize elektrorozvaděčů, revize elektrorozvodů staveb a objektů, revize jističových rozvodných skříní, revize elektrorozvoden.

Zajišťujeme jak výchozí, tak periodické elektrorevize, které mají svá zákonná ustanovení a jejich neprovádění je porušením zákona.

Elektrorevize - elektroinstalace a rozvody

Elektrorevize - elektroinstalace a rozvody

Provádíme revize elektroinstalací a elektrorozvodů v průmyslových objektech, v kancelářských budovách, v rodinných domech, ve školách, v budovách úřadů, atd.

Existenci platných elektrorevizí kontroluje Inspektorát práce a při nedodržení zákonných předpisů hrozí vysoké sankce.

Elektrorevize - hromosvody

Elektrorevize - hromosvody

Provádíme revize hromosvodů a uzemnění na všech typech objektů.

Pravidelné revize hromosvodů mohou předejít značných škodám způsobeným bleskem (požár, poškození spotřebičů, elektroniky, počítačů, atd.)

Nicméně hromosvod není jedinou ochranou proti přepětí. Proto také instalujeme přepěťové ochrany všech spotřebičů v objektu (kopírky, tiskárny).

Elektrorevize - stroje

Elektrorevize - stroje

Provádíme revize elektrických strojů (např. výrobní linky, obráběcí stroje, manipulační stroje, záložní zdroje, dopravníky, čerpadla, kompresory, lisy, apod.).

Provádíme revize elektrických strojů v normálním i výbušném prostředí.

Elektrorevize - ruční elektrické nářadí

Elektrorevize - ruční elektrické nářadí

Provádíme elektrorevize ručního elektrického nářadí, jako jsou např. ruční vrtačky, brusky, pily, apod. i podle nové normy ČSN 331600.

Elektrorevize zahrnuje proměření a kontrolu funkčnosti.

Zajištěním platných revizí lze zabránit úrazům či usmrcení osob nebo škodám na majetku.

Elektrorevize - spotřebiče

Elektrorevize - spotřebiče

Provádíme revize elektrospotřebičů ve firmách, institucích i domácnostech.

Provádíme elektrorevize spotřebičů jako jsou počítače, kopírky, tiskárny, chladničky, varné konvice, atd. i podle nové normy ČSN 331600.

Požární revize

Požární revize

Provádíme revize požárních nádrží, hydrantů, požárních dveří, hasicích přístrojů, požárních klapek, požárních ventilů, požárních uzávěrů, klapek odvodu kouře a tepla.

Nejnižší cena

Účtujeme o 40% nižší cenu, než jste dosud platili.

Revize elektro - cena

Díky dotační slevě, kterou jsme dosáhli sloučením firem, Vám budeme účtovat o 40% nižší cenu, než jste dosud byli zvyklí.

DOPRAVA ZDARMA!!!